Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice,

W związku z decyzją premiera w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamknięcie przedszkola zostaje przedłużone do 18 kwietnia 2021r.

Rodzice, którzy potrzebują zapewnienia opieki dla swoich dzieci w tym okresie,  wnioskują do dyrektora placówki o objęcie ich dziecka opieką. We wniosku należy w formie oświadczenia określić rodzaj wykonywanej pracy potwierdzający spełnianie warunków rozporządzenia oraz dodatkowo godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Stosowny wniosek można pobrać poniżej:

https://drive.google.com/file/d/1OE25Rr20ecAJxQ6qcWfPam62lNJmf85k/view?usp=sharing

Poniżej link z treścią rozporządzenia.

https://drive.google.com/file/d/1Y51IYy8AJN_kvyR0gDZhFFYKGBUzcCBn/view?usp=sharing

Dla dzieci pozostających w domu zajęcia są organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Międzynarodowy Dzień Teatru

Święto ustanowione zostało w 1961 roku na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miejsce 27.03.1957r. Dzień Teatru jest świętem międzynarodowym. Obchodzony jest także, od wielu lat w Polsce.

Teatr jest magią! W teatrze wszystko jest możliwe!Teatr może być także rodzajem zabawy i towarzyszyć procesom edukacyjnym i terapeutycznym, dlatego obchodzenie tego święta stało się tak popularne w przedszkolach.

Nasze przedszkole ,w trudnych czasach pandemii z okazji Dnia Teatru zaprosiło przedszkolaki na spektakl „Czerwony Kapturek” online. Aby jednak odkryć pozytywy teatru przedszkolaki ,młodsze i starsze same zaangażowały się w spektakle teatralne, które Państwu przedstawiamy.

Krasnale – „Wiosna”

https://youtu.be/_7BnoJV-7FE

Motylki – „Blaski-Odblaski”

https://youtu.be/bFkLzu6YfJM

Biedronki – „Bądź bezpieczny”

https://youtu.be/ra6_jVOZbPA

Jagódki – „Zoo”

https://youtu.be/E517SZKVQV8

Sowy – „Edukacyjne lizaki”

https://youtu.be/euIY_eMeKlk

Tropiciele – „Zima”

https://youtu.be/cT1hsZkqsao

Zapraszamy na nasze małe spektakle teatralne!

Informacja dotycząca rozporządzenia MEiN

Drodzy Rodzice!

Opublikowane zostało rozporządzenie MEiN, które rozszerzyło zakres osób uprawnionych do skorzystania opieki nad dzieckiem na terenie przedszkola.Poniżej link z treścią rozporządzenia.

https://drive.google.com/file/d/1Y51IYy8AJN_kvyR0gDZhFFYKGBUzcCBn/view?usp=sharing

W związku z powyższym zmieniona została także treść wniosku dla rodziców. Wniosek poszerzony o zakres osób mogących skorzystać z opieki nad dzieckiem znajdziecie Państwo w poprzednim wpisie.

Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice,

W okresie 29.03- 11.04. organizujemy działalność opiekuńczą dla dzieci:

1.     posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2.     osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, wnioskują do dyrektora placówki o objęcie ich dziecka opieką. We wniosku należy w formie oświadczenia określić rodzaj wykonywanej pracy potwierdzający spełnianie warunków rozporządzenia oraz dodatkowo godziny pobytu dziecka w przedszkolu: https://drive.google.com/file/d/1OE25Rr20ecAJxQ6qcWfPam62lNJmf85k/view?usp=sharing

Dokument z własnoręcznym podpisem można składać pracownikom przy przyprowadzeniu dziecka. Dla celów informacyjnych i organizacyjnych prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/ADYYXegCvGGp2Uzr6. Zebrane dane pozwolą nam właściwie zaplanować pracę przedszkola już od poniedziałku 29.03.

Światowy Tydzień Mózgu

Światowy Tydzień Mózgu to święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu.Po raz pierwszy obchodzono je w Stanach Zjednoczonych od 12 do 16 marca 1996 roku. Zapoczątkowane zostało przez DANA Aliance for Brain Initiatives. W Polsce obchodzone jest od 1999 roku. Obchody organizowane są z inicjatywy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Neneckiego PAN oraz wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA.

Akcje edukacyjne odbywają się w wielu miastach. Między innymi w Bydgoszczy, a swym zakresem obejmują także przedszkolaki.

Nasze dzieciaki, i te najstarsze i te całkiem malutkie także, na miarę Swoich możliwości wzięły czynny udział w popularyzacji wiedzy o mózgu.

W ramach Tygodnia Mózgu gimnastykowaliśmy mózg wg ćwiczeń Dennisona, ćwiczyliśmy pamięć, spostrzegawczość, myślenie oraz zmysły…a wszystko to dla lepszej pracy naszego mózgu.

Zdjęcia znajdziecie Państwo w galeriach poszczególnych grup.

Informacja o naborze do przedszkola

Ruszył nabór nowych kandydatów do przedszkola.
Wszystkie szczegóły dotyczące naboru znajdują się w zakładce „Dla rodziców” – Informacje
o naborze”
Wydrukowany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów
rekrutacji należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub wysłać poprzez pocztę polską do
placówki pierwszego wyboru do dnia 29 marca 2021 r. do godz. 16:00 Dokumenty
potwierdzające spełnienie tzw. kryteriów ustawowych składa się w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z
dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Dzień Czerwonego Serduszka

Mijający tydzień upłynął w przedszkolu, jak zwykle pod znakiem wielu zajęć. Na szczególną uwagę zasłużył jednak Dzień Czerwonego Serduszka.Znane nam dorosłym Walentynki w przedszkolu mają nieco inny wymiar.

Serduszka to przecież coś, co bije w nas.Można je usłyszeć, można poczuć jak biją, z czerwonymi serduszkami można się także świetnie bawić. Wręczając komuś serduszko możemy okazać swoją przyjaźń, miłość…

…wbrew pozorom nawet nasze najmłodsze przedszkolaki, ciągle najbardziej kochające swoich rodziców mają w przedszkolu Swoje maleńkie przyjaźnie i sympatie…

Zdjęcia z Walentynek możecie Państwo obejrzeć w zakładce Galeria – poszczególne grupy.

Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice!

W związku z zaplanowanymi w najbliższym czasie zebraniami z rodzicami poszczególnych grup, które w związku z sytuacją epidemiologiczną odbyć się mogą w tylko w trybie zdalnym bardzo prosimy o zalogowanie się do poczty mailowej na platformie GSuite.

Z góry dziękujemy.