Wakacje!

pineapple with sunglasses and hat beach on wood,concept summer background

Już upragnione wakacje, prosimy jednak jeszcze o parę minutek uwagi. Obejrzyjcie wspólnie z rodzicami krótką prezentację na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.Mamy nadzieję, że będziecie ich przestrzegać.

Bezpieczne wakacje

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

W związku z istniejącym stanem epidemii, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowelizację przepisów Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.493). Najistotniejsze zmiany dotyczące rekrutacji do szkół i placówek „rodzice mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym między innymi te, w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki. Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół i placówek.”

Informujemy o możliwych formach potwierdzania woli uczęszczania do placówki przez rodziców/opiekunów  poprzez:

  • przesłanie drogą elektroniczną skanu lub fotografii potwierdzenia woli, podpisanego oryginalnie przez osoby uprawnione, na adres e-mailowy p24@zs32.bydgoszcz.pl lub zs32@edu.bydgoszcz.pl
  • przekazanie oryginału potwierdzenia woli za pośrednictwem poczty na adres placówki:

                                                   Zespół Szkół nr 32

                                                  Przedszkole nr 24

                                                       ul.Krucza 5a

                                                   Bydgoszcz 85-308

  • dostarczenie osobiście do placówki, w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia

Druk –,,Potwierdzenie woli” uczęszczania do placówki znajduje się na stronie logowania kandydata w zakładce Pliki do pobrania.

Potwierdzanie woli zgodnie z harmonogramem będzie możliwe od dnia 24.06.2020 r. od godz. 12:00 do dnia 29.06.2020 r. do godziny 16.00

 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21 obecnie trwa etap rejestracji wniosków w systemie elektronicznym oraz etap składania w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych (dokumenty papierowe pobrane podczas rejestracji).

Złożenie wniosku w systemie w wyznaczonym terminie nie powinno Państwu sprawić problemu, natomiast dostarczenie wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych do placówki w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli może nie zawsze być skuteczne.

Nasze przedszkole przyjmuje wnioski w godzinach 8.00 – 15.00. Termin przyjmowania wniosków – do 10 czerwca.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych można także przesłać drogą pocztową. Na obecną chwilę urzędy pocztowe pracują 6 godzin dziennie. Czas pracy poszczególnych placówek pocztowych możecie państwo sprawdzić na http://www.poczta-polska.pl

Nasz adres:

Zespół Szkół nr 32

Przedszkole nr 24

ul.Krucza 5a

Bydgoszcz 85-308

Istnieje również możliwość wysłania podpisanych dokumentów wraz z załącznikami pocztą elektroniczną.

Skany dokumentów należy przesłać na adres mail:

p24@zs32.bydgoszcz.pl

lub

 zs32@edu.bydgoszcz.pl

1 Czerwca – Dzień Dziecka

Kochane Przedszkolaki!!!

Z okazji DNIA DZIECKA życzymy Wam radości i miłości, uśmiechów i słodkości. Spełnienia marzeń małych i dużych a także samych ciekawych podróży.

Życzymy także szybkiego powrotu do nas!!!

A oto przygotowany przez nas film – niespodzianka!

DZIEŃ DZIECKA _ ZOO

Oprócz nas niespodziankę z okazji Waszego święta przygotowali także muzycy z Filharmonii Pomysłów. Wysłuchajcie…

„GITAŚKA”

FORTEPIANOWA ROZGRZEWKA

Życzymy udanej zabawy !!!

kwiatki

Informacja dla rodziców z dnia 18.05.2020

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że od 18.05.2020 r. Przedszkole nr 24 zostanie otwarte w warunkach zaostrzonego rygoru sanitarnego w godzinach od 6:00 do 17:00 dla grupy dzieci, których rodzice zadeklarowali potrzebę objęcia dziecka opieką w przedszkolu.

Informujemy również, że w naszym przedszkolu kontynuowana będzie zdalna edukacja na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli ktoś z Państwa wyrazi potrzebę objęcia opieką przedszkolną dziecka w późniejszym terminie, należy skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z Dyrektorem Przedszkola w celu ustalenia zasad przyjęcia dziecka do placówki w związku z ograniczoną liczebnością grup.

Bez wcześniejszego zgłoszenia potrzeby opieki nad dzieckiem, dziecko nie będzie  przyjęte do przedszkola.