Realizowane programy

LOGO Przedszkole NEW

                                                                       Praca z dziećmi opiera się na:

  • programie „Razem w przedszkolu” autorstwa J.Andrzejewskiej i J.Wieruckiej
  • programie „Edukacji matematycznej” wg prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • programie „Klucz do uczenia się”  Galiny Doyle opartym na teorii Lwa Wygotskiego
  • elementach metod: C.Orffa, R.Labana, W.Sherborne, P.Dennisona i pedagogiki zabawy
Reklamy