Rozkład dnia

6.00 – 8.00         *  Zabawy indywidualne, integracyjne w małych grupach i zespołach

                            * praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub z deficytami                                             

                           * zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne w kącikach zabaw, aktywność twórcza i poznawcza, rozwijanie zainteresowań i zdolności, zabawy artykulacyjne- rozwijające narządy mowy

8.00 – 8.45       * zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, ćwiczenia poranne

                          * zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe – przygotowanie do śniadania, nakrywanie do stołu itp.

8.45 – 9.15        * śniadanie

9.15 – 10.15      * zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych rozwijających sferę poznawczą

                          * gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali lub na powietrzu

                          * zabawy plastyczne, muzyczne rozwijające wyobraźnię i postawę twórczą

                          * uczestnictwo w wycieczkach, spacerach, poznawanie środowiska i najbliższego otoczenia

                           * spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, instytucji

                           * gry i zabawy sprzyjające dojrzałości do podjęcia nauki w szkole

10.15 – 10.45     * zabawy na świeżym powietrzu, zabawy sportowe na boisku lub placu zabaw

                            * zabawy w kącikach zainteresowań

                            * realizacja zadań wspomagających rozwój dziecka

10.45 – 11.00     * prace porządkowe po zakończonej zabawie, nakrywanie do stołu

11.00 – 11.15      * drugie śniadanie

11.15 – 12.30      * dzieci młodsze – 3 latki – odpoczynek na leżakach

                             * dzieci starsze – słuchanie lub oglądanie bajek, relaks przy muzyce

                             * zabawy indywidualne lub małych grupach rozwijające zainteresowania, zdolności lub eliminujące deficyty

                            * utrwalanie wiadomości

                             * kończenie zadań rozpoczętych podczas zajęć dydaktycznych

                            * zabawy na placu zabaw lub w sali przedszkolnej organizowane przez dziecko

12.30 – 12.45      * przygotowanie do obiadu, prace porządkowe, samoobsługowe, zabiegi higieniczne

12.45 – 13.15     * obiad – doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole oraz zdrowego odżywiania się

13.30 – 17.00      * zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy w kącikach zainteresowań

                              *zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe oraz ruchowo-muzyczne

                              * wspomaganie rozwoju dziecka

                              * zajęcia z języka angielskiego

 

                            

Reklamy